Laserveiligheid

Niet zonder gevaar:

Lasers vinden steeds meer de weg naar de medische praktijk. Het gebruik hiervan is echter niet zonder gevaar. Lasers zijn zeer intense lichtbronnen die monochromatische, coherente, elektromagnetische straling produceren en afgeven. Vanwege de hoge vermogensdichtheid kan de laserbundel, of reflecties daarvan, de ogen maar ook de huid beschadigen. Verder kan door een laserbundel, bij voldoende hoge vermogensdichtheid, zelfs brand veroorzaakt worden. Naast risico’s door de hoge lichtintensiteit zijn er ook andere risico’s verbonden aan het gebruik van lasers.

Verantwoordelijkheid:

Als leverancier van deze systemen voelen wij ons medeverantwoordelijk voor een veilige werkomgeving, voor u én uw patiënt. Onze bijdrage beperkt zich zeker niet tot het uitleveren van een systeem en een schriftelijke instructie. U wordt na aankoop van een systeem uitgebreid getraind in de werking en mogelijkheden. Hierbij hoort uiteraard ook een stuk laserveiligheid.

Iedereen die met laser werkt, dus ook ondersteunend personeel, wordt geacht de cursus laserveiligheid met goed gevolg te hebben afgerond.

De cursus laserveiligheid betreft een eendaagse cursus verdeeld over twee dagdelen met een afsluitende toets. Na het behalen van de toets wordt de cursist geacht veilig en binnen de normen “wet (laser)veiligheid medische instrumenten” in een veilige omgeving te kunnen werken met laserapparatuur en wordt een certificaat uitgereikt met een geldigheidsduur van twee jaar. Daarnaast krijgt de cursist de gehele cursus op een USB-stick samen met relevante en aanvullende informatie betreffende laserveiligheid. De cursus laserveiligheid wordt gegeven door een van onze drie huiseigen laser safety officers.

Programma:

09:30: Binnenkomst en ontvangst deelnemers

10:00: Start cursus

 • Kennismaking
 • Over Laservision
 • Wat is licht, IPL, laser?

11:00: Korte pauze
11:15: Laserveiligheid
12:30: Lunch
13:00: Laserveiligheid
14:00: Korte pauze
14:15: Laserveiligheid

 • Vragen rondje
 • Theorie test laserveiligheid

15:00: Korte pauze
15:15: Laserveiligheid in de praktijk
16:00: Uitreiking certificaten

Accreditatiepunten:

10 accreditatiepunten voor VZI-leden.

4,5 accreditatiepunten voor NVH-leden.

Afmelden:

 • Annuleert u uw deelname minimaal 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt 100% van het factuurbedrag gerestitueerd, minus € 80,- administratiekosten.
 • Annuleert u uw deelname binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van de deelnamekosten gerestitueerd.
 • Annuleert u uw deelname binnen 48 uur voor aanvang van de workshop dan worden uw deelnamekosten niet geretourneerd.
 • Annuleert u een hele groep, als bv bij een on-site afspraak (minimaal 5 deelnemers), dan gelden bovenstaande regels. Annuleert u als onderdeel van een groep, dan staat het Laservision B.V. vrij (indien het deelnemersaantal 4 of minder wordt) de cursus, na onderling overleg, te annuleren.

Laser Classificatie klassen

Voor de veiligheid van de gebruikers zijn lasers ingedeeld in zogenaamde laserklassen. Deze laserklassen geven aan hoe gevaarlijk een laser kan zijn. Deze klassen zijn vastgelegd in de norm DIN EN60825 en IEC60825

Lasers zijn onderverdeeld in de volgende klassen:

 • Klasse 1
 • Klasse 1M
 • Klasse 2
 • Klasse 2M
 • Klasse 3R
 • Klasse 3B
 • Klasse 4

Klasse 1 (max.1mW)

Deze klasse is oogveilig onder alle omstandigheden*.

Klasse 1M (Magnification)(max.1mW)

Deze klasse is veilig bij directe instraling in het oog, maar zou gevaarlijk kunnen worden bij gebruik van een optisch instrument in het algemeen. Het gebruik van een vergrootglas verhoogt het gevaar bij gebruik van een divergerende bundel. Een verrekijker of telescoop verhoogt het gevaar op oogschade bij een brede gecollimeerde bundel. Lichtstraling onder Klasse 1 en 1M mag zichtbaar, onzichtbaar of beide zijn.

Klasse 2 (max.1mW)

Deze klasse geldt alleen voor zichtbaar licht (380nm-780nm). Deze klasse is veilig bij incidentele straling in het oog onder alle omstandigheden. Bij het bewust staren in de bundel langer dan 0,25s (natuurlijke oogreflex) kan dit gevaarlijk zijn.

Klasse 2M (Magnification )(max.1mW)

Deze klasse geldt alleen voor zichtbaar licht (380nm-780nm). Deze klasse is veilig bij incidentele instraling in het oog, zolang de oogreflex tijd niet wordt overschreden (0,25s). Bij gebruik van optische hulpmiddelen (1M). Lichtstraling onder klasse 2 en 2M is zichtbaar, maar kan ook een onzichtbaar component bevatten onder bepaalde omstandigheden.

Klasse 3R (1mW – max.5mW)

Deze klasse wordt beschouwd als ongevaarlijk (laag risico), maar kan potentieel gevaarlijk zijn. De limiet van klasse 3R is 5x de waarde van de limiet die geldt voor klasse 1 (voor onzichtbaar licht) of klasse 2 (voor zichtbaar licht). Daarom zal een zichtbare continue (CW) laser die 1-5mW kan uitstralen normaal onder klasse 3R vallen.

Klasse 3B (5mW – max.500mW)

Lichtstraling in deze klasse wordt over het algemeen beschouwd als gevaarlijk. Bij een continue laser mag het vermogen niet boven de 500mW komen. Deze straling is gevaarlijk voor ogen en huid. Het kijken naar diffuse reflecties van straling uit deze klasse is niet gevaarlijk.

Klasse 4 (>500mW)

Dit is de hoogste lichtstraling klasse. Deze is zeer gevaarlijk. Ook het kijken naar diffuse reflecties van dit licht is gevaarlijk. Klasse 4 laserbundels kunnen brand veroorzaken in materialen als deze daarop worden geprojecteerd.

De volgende regels zijn van toepassing voor de classificatie standaard.

 1. 0,25 seconde voor Klasse 2, Klasse 2M en klasse 3R laserstraling in het golflengte bereik van 400nm tot 700nm
 2. 100 seconden voor laserstraling voor alle golflenten groter dan 400nm behalve voor de laserklassen uit punt 1 en 3
 3. 30.000 seconden voor laserstraling voor alle golflengten kleiner of gelijk aan 400nm en voor laserstraling met golflengten groter dan 400nm, waar het nodig is dat er langere tijd in het laserlicht gekeken wordt (nodig voor de behandeling) waarbij er in het design van de laser rekening mee is gehouden.
 • De afstand van de laseroutput tot het oog moet groter zijn dan 10 centimeter.(Anders bestaat in de klassen 1, klasse 2 en klasse 3R kans op oogschade.)
 • Het bewust kijken in de laser behorend bij elke laser klasse geeft kans op oogschade.
 • Laserpointers geclassificeerd boven klasse 1 mogen niet verkocht worden aan het publiek en bij wet verboden.

Waar moet een laserruimte aan voldoen?

Let op: Voor de diverse soorten lasers met verschillende laser classificatie klassen gelden aparte laserveiligheids maatregelen. Ondergenoemde punten zijn een opsomming van alle maatregelen die kunnen worden genomen.

Waar moet een ruimte aan voldoen als er met een laser in gewerkt wordt.

Reflectie

 • Geen spiegels
 • Geen schilderijen afgedekt met een glasplaat
 • Geen vitrinekast
 • Geen chroom aan de wastafels (sifon en kranen)
 • Zijn ramen en kijkvensters te blinderen.

Brandgevaar

 • Zijn brandblussers en rookafzuiging aanwezig (indien relevant)
 • Gordijnen en room dividers van een niet brandbaar of brandvertragend materiaal.
 • Gebruik tijdens de behandeling materialen die geschikt zijn voor de betreffende laserbehandeling.

Blindering

 • Blinderen van ramen en kijkvensters.
  • Met golflengte specifiek glas.
  • Met golflengte specifieke folie.
  • Met golflengte specifieke gordijnen.
  • Met golflengte specifieke blinderingen.
 • Kamerschermen van specifiek laserveilig materiaal.

Aanduiding

 • Aanduiding dat het hier om een laserkamer gaat (NEN3011).
  • Waarschuwing dat er een laser gebruikt wordt
  • Aanduidings verlichting.

Waar moet de laser aan voldoen?

Interlock

 • Elke laser van een laser classe 3B of 4 moet voorzien zijn van een interlock aansluiting.
 • Dit kan een spanningsvrij deur contact zijn, waarbij de laser naar standby gaat als de deur wordt geopend.

Plaatsing

 • Plaats de laser zo in de ruimte dat het niet mogelijk is dat de directe laserbundel de deuropening bereikt.

Onderhoud

 • Onderhoud van de laser dient te gebeuren door daarvoor getrainde en door de fabrikant gecertificeerde technicus.
 • De op laser geplaatste onderhoudsstikker dient binnen de daarvoor geldende vrijgave datum zijn.(Is de vrijgave datum verlopen dan dient er contact opgenomen te worden met de leverancier of de daarvoor verantwoordelijke persoon binnen de organisatie.)
 • Indien relevant voert de gebruiker van de laser ook kwaliteitscontroles en kalibraties uit.

Persoonlijke bescherming.

Training

 • Zorg ervoor dat al het personeel dat toegang heeft tot de laserruimte getraint is ten bate van de laserveiligheid.

Brillen

 • Genoeg laserveiligheidsbrillen aanwezig (die voldoen aan de NEN207/208).
 • Iedereen in de ruimte dient een voor de laser geschikte laserveiligheidsbril op te hebben.
 • De bril dient geschikt te zijn voor de laser waarmee gewerkt wordt.
 • Zorg ervoor dat de golflengte klopt en dat de juiste L of LB waarde op de bril staan.

Als een D, I, R, M wordt gevraagd door de fabrikant dan dient dit op de bril te staan.

D –> CW laser

I –> Pulsed

R –> Q-switched

M –> Modelocked

 • Let er hierbij op dat elke bril waar alleen een OD waarde gegeven wordt niet meer is toegestaan (sinds 01-01-2015).
 • Pas eventuele kleur codering toe op laser en laserbrillen als er meerder lasers in een ruimte staan.
 • Laat de correcte laserveiligheidsbrillen in dezelfde ruimte als de laser.
 • Inspecteer de laserveiligheidsbrillen regelmatig op beschadigingen.

Afzuiging

 • Tijdens een behandeling met de laser kan schadelijke rook vrijkomen, deze moet worden afgezogen.
 • Is er een mechanische afzuiging aanwezig en werkt deze.
 • Dit dient een afzuiging te zijn met actief Hepa filter.

Adem beschermingsmiddelen

 • Zijn er FFP3 maskers aanwezig.

Spiegelende oppervlakken

 • Verwijder tijdens de laserbehandeling horloges en andere spiegelende dan wel reflecterende sieraden.

Klachten

 • Heeft u klachten zoals huiduitslag, huidverbranding, verlies van gezichtsvermogen of het gevoel van zand in de ogen, raadpleeg dan een arts.

Sluit deuren en ramen en blindeer kijkvensters als er met de laser wordt gewerkt.

Wij raden u aan in uw instelling een laser safety officer te benoemen die waakt over de procedures, laserveiligheid en de toepassingen hiervan.